بیمه 58 هکتار از اراضی جو آبی در بانک کشاورزی استان کردستان

درسال زراعی 97-96 قریب به 58هکتار از اراضی جو آبی  در استان کردستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان تعداد 18بیمه گذار محصول خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت