طراحی سایت

بیمه بيش از 5086 هكتاراز باغات انگور خراسان شمالی توسط بانک کشاورزی

به منظور حمایت از باغداران استان خراسان شمالی در سال زراعي 96-1395 بالغ بر‌ 5086 هكتاراز باغات اين استان تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفت.

 به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان خراسان شمالی، تعداد 6216نفراز باغداران محصولات خود را تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان قرار دادند.

فريبا خرمي امتیاز به خبر :