طراحی سایت

بيش از8000 راس دام سبک و سنگين در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

در سال زراعي 96-1395 بیش از 80000 هزار راس دام سبک و سنگين در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.

 به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان شمالی، این میزان پوشش بیمه ای برای دام های 2500 نفر از  بیمه گذاران واحدهاي دامي اين استان  در برابر عوامل خطر تحت پوشش انجام شده است.

فريبا خرمي امتیاز به خبر :