طراحی سایت

پرداخت 1050 میلیارد ریال تسهيلات کشاورزی توسط بانك كشاورزي خراسان شمالی

  شعب بانک کشاورزی در خراسان شمالی تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ1050میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی، این میزان تسهیلات بیش 51 درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.

فريبا خرمي امتیاز به خبر :