طراحی سایت

اخبار و رویدادها

21
پرداخت بیش از 16500 میلیاردریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی مدیریت امور شعب تهران بزرگ

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ تاپایان مرداد ماه سال جاری مبلغ16566میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش های کشاورزی،بازرگانی و خدمات،صنعت و قرض الحسنه پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات به 6178نفر متقاضی پرداخت شد.

کد خبر: 13668