طراحی سایت

اخبار و رویدادها

26
پرداخت 70میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی دربانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در سه ماهه نخست سال 96  مبلغ 70میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات برای طرح های آب و خاک ، گلخانه  ، صنایع تبدیلی و احداث سردخانه پرداخت شد.

کد خبر: 13431